Více

Konvertujte SSL

Při uvádění do chodu šifrování na počáteční stránce www, každý server vyžaduje jiný druh souboru s certifikátem. Konvertor SSL snadno a rychle mění soubory 6 formátů - v závislosti od toho, který je vyžadovaný. Na výběr jsou: PEM, DER, PKCS#7, P7B, PKCS#12 a PFX.

Jestliže Váš certifikát byl vystavený ve formátu, jehož server neobsluhuje, použijte níže uvedený konvertor:

  • zvolte obecný formát certifikátu,
  • zvolte formát, na jaký má být změněný,
  • nabijte soubor s certifikátem SSL,
  • klikněte tlačítko konvertujte.
Obecný formát:
Změna na:
 

* - pola požadované

Formát PEM

To je nejpopulárnější formát, v jakém Centra autorizacei vystavují certifikáty SSL. V tomto formátě rovněž může být zpřístupněný vedlejší i hlavní certifikát CA. Tento druh je rozeznávatelný po rozšířeních souboru: .pem, .crt, .cer anebo .key (v souborech jsou obsažené linie BEGIN a END certifikátu, klíče etc.). je zakódovaný ve formátu Base64.

PEM je kompatibilní se servery Apache a podobnými. V průběhu instalace většina serverů vyžaduje jednotlivé soubory - certifikát(y) nemohou být spojené se soukromým klíčem apod.


Formát DER

To je binární forma PEM. Soubory s tímto formátem certifikátu mohou mít koncovku .der anebo .cer.

DER je nejčastěji využívaný k instalaci na serverech Java. Konvertor umožňuje změnu certifikátů na typ .der, do konwerze klíče použijte příkazy OpenSSL.


Formát PKCS#7 anebo P7B

Tyto soubory jsou obyčejně kódované ve formátu Base64 a mají koncovky .p7b anebo .p7c. Soubory P7B obsahují linie "-----BEGIN PKCS7-----" i "-----END PKCS7-----". V tomto formátu se nevyskytují soukromé klíče .

PKCS#7 i P7B jsou používané k instalaci mj. na serverech Microsoft Windows a Java Tomcat.


Formát PKCS#12 anebo PFX

To je binární formát, ve kterém se nachází certifikát vystavený pro domény (výchozí stránky), vedlejší certifikáty a soukromý klíč. Soubory obyčejně mají koncovky .pfx anebo .p12. Nejčastěji jsou používané do importu a odesílání certifikátů a soukromých klíčú na serverech Windows.

V průběhu změny formátu PFX na PEM, v jednom souboru bude umístěný certifikát a soukromý klíč. Pro jejichich rozdělení, náleží otevřít soubor v textovém editoru, zkopírovat je do oddělených souborů łspolu s liniemi BEGIN i END, a poté zapsat jako certifikát.cer, CA.cer a soukromý_klíč.key.


Klikněte zde, aby do konweze použít příkazy OpenSSL.