Více

Konvertujte SSL

Při uvádění do chodu šifrování na počáteční stránce www, každý server vyžaduje jiný druh souboru s certifikátem. Konvertor SSL snadno a rychle mění soubory 6 formátů - v závislosti od toho, který je vyžadovaný. Na výběr jsou: PEM, DER, PKCS#7, P7B, PKCS#12 a PFX.

Jestliže Váš certifikát byl vystavený ve formátu, jehož server neobsluhuje, použijte níže uvedený konvertor:

  • zvolte obecný formát certifikátu,
  • zvolte formát, na jaký má být změněný,
  • nabijte soubor s certifikátem SSL,
  • klikněte tlačítko konvertujte.
Obecný formát:
Změna na:
 

* - pola požadované

Formát PEM

To je nejpopulárnější formát, v jakém Centra autorizacei vystavují certifikáty SSL. V tomto formátě rovněž může být zpřístupněný vedlejší i hlavní certifikát CA. Tento druh je rozeznávatelný po rozšířeních souboru: .pem, .crt, .cer anebo .key (v souborech jsou obsažené linie BEGIN a END certifikátu, klíče etc.). je zakódovaný ve formátu Base64.

PEM je kompatibilní se servery Apache a podobnými. V průběhu instalace většina serverů vyžaduje jednotlivé soubory - certifikát(y) nemohou být spojené se soukromým klíčem apod.


Formát DER

To je binární forma PEM. Soubory s tímto formátem certifikátu mohou mít koncovku .der anebo .cer.

DER je nejčastěji využívaný k instalaci na serverech Java. Konvertor umožňuje změnu certifikátů na typ .der, do konwerze klíče použijte příkazy OpenSSL.


Formát PKCS#7 anebo P7B

Tyto soubory jsou obyčejně kódované ve formátu Base64 a mají koncovky .p7b anebo .p7c. Soubory P7B obsahují linie "-----BEGIN PKCS7-----" i "-----END PKCS7-----". V tomto formátu se nevyskytují soukromé klíče .

PKCS#7 i P7B jsou používané k instalaci mj. na serverech Microsoft Windows a Java Tomcat.


Formát PKCS#12 anebo PFX

To je binární formát, ve kterém se nachází certifikát vystavený pro domény (výchozí stránky), vedlejší certifikáty a soukromý klíč. Soubory obyčejně mají koncovky .pfx anebo .p12. Nejčastěji jsou používané do importu a odesílání certifikátů a soukromých klíčú na serverech Windows.

V průběhu změny formátu PFX na PEM, v jednom souboru bude umístěný certifikát a soukromý klíč. Pro jejichich rozdělení, náleží otevřít soubor v textovém editoru, zkopírovat je do oddělených souborů łspolu s liniemi BEGIN i END, a poté zapsat jako certifikát.cer, CA.cer a soukromý_klíč.key.


Klikněte zde, aby do konweze použít příkazy OpenSSL.

cyber_Folks S.A. – Cookie settings

Do you like good cookies? We too! Some cookies are required for the website to function properly. Also accept additional cookies related to service performance, social networking and marketing. Cookies are also used to personalize ads. Thanks to them, you will get the best experience of our website, which we are constantly improving. The consent granted voluntarily may be withdrawn or modified at any time. More information about the cookies used can be found in our privacy policy. If you prefer to specify your preferences precisely - see the types of cookies below.

Functional (always active)

These are cookies that are necessary for the website to function. The website will not function fully properly without accepting these types of cookies. Example: A cookie that saves your consent or objection is needed so that we know if we have your consent for certain actions on the website, they will also allow you to log in to the Customer Panel, place an order or contact us via chat.

Analytical and performance

They will make it possible to collect information on how to use the website. These files will allow us to count visits and traffic sources to our site, so we can measure and improve its performance, as well as find out which pages are the most and least popular, and understand how visitors navigate our site. They help us analyze website performance and collect synthetic information. Example: We can make heatmaps, so we know which content is readable and which is not, and this allows for better website design. Thanks to them, we can also see which blog entries were read more often and which less often, which allows us to develop more interesting content. The main tool we use is Google Analytics.

Social

It is social platform cookies that will enable you to be associated with your social media accounts. You can share content from our website there. Social network files (from third parties, such as Facebook) collect information to provide personalized advertising content. For example: Ads on your social media are better suited to you and you reduce the chance of seeing excess ads for already purchased services or products.

Marketing

These are files related to the operation of marketing automation systems and ad accountability. Thanks to them, we limit, for example, the number of views of a given advertisement. They also allow us to perform comparative tests, thanks to which we constantly improve the operation of our website. By testing multiple page layouts, it is easier to get one that provides the best readability for users. Communication also becomes more personalized. For example, we may give you an article on how to find a domain name when we see that you are looking for a domain and it is difficult for you to find a suitable name. We can also, for example, show you a hint about logging in, if we see several unsuccessful attempts in a row. Based on the information from these cookies and activity on other websites, your interest profile is built. We mainly use the Google and Facebook advertising network.