Více

Testujte certifikát SSL

Zde můžete zjistit, zda je certifikát SSL na serveru správně nainstalovaný. Zadejte adresu webové stránky. Po krátkémm přetestování na stránce budou promítnuté informace o obdobích platnosti certifikátu, rozeznávatelnosti prohlížeček, eventuálních chybách apod.