Více

EV SSL Plus

 • Typ validace: EV

 • ZÁRUKA na $1,000,000 (~23 318 182Kč)

 • Volba: chrání zadarmo doménu z www (např. www.ssl4less.cz) a bez www (ssl4less.cz)

Certifikát EV SSL pomáhá chránit Vaše zákazníky, a dodatečně buduje důvěru v průběhu nákupů online. EV SSL mění vzhled promítaného adresového proužku. Díky certifikátuje zelený a promítá název vlastníka servisu. Tímto způsobem osoba kupující on-line je si jistá, že skládá objednávku v legálním obchodu a nikdo se za něj nevydává.
 
Vizte podrobnosti:

*Pouze společnosti z těchto zemí mohou obdržet certifikát:

US, CA, GB, AF, AX, AL, DZ, AS, AD,AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CW, CY, CZ, DK, CJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, GS, BL, KN, MF, LC, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, S.C., SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, SS, ES, LK, SH, PM, SR, SJ, SZ, SE, CH, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UM, UG, UA, AE, UY, UZ, VU, VA, VE, VN, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW


Popis

new
 • Zabezpečuje jednotlivý doménový název

 • Rozeznávatelný více než 99.00% prohlížečkami

 • Šifrování 128-256 bit

 • Délka šifrovacího klíče 2048-bit

 • Pro vedlejší servisy e-commerce

 • Obsluhovaný všemi nejpopulárnějšínmi prohlížečkami

 • Úplná verifikace verifikace firmy/organizace

 • Pokročilé zabezpečení internetových stránek

 • Technologie EV (Extended Validation) chránící před phshingovými útoky

 • Zelený proužek adresy

 • Nelimitovaná záruka opětovného vydání certifikátuNelimitovaná záruka opätovného vydania certifikátu

 • Cena certifikátu zabezpečuje ochranu nelimitovaného počtu serverů

 • SSL v souladu s požadavky Facebook Apps

 • Pomoc v přípravě dokumentace

 • AsistenT SSL: Automatické generování CSR a klíče!

Certifikát je podporován

 • IE
 • AOL
 • Opera
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Firefox


Jiné certifikáty z tohoto emitenta:

DigiCert Wildcard Plus 13 181.11Kč
DigiCert Code Signing - Microsoft Office VBA 8 848.08Kč
DigiCert EV Code Signing 12 394.78Kč

Certifikáty se stejnouj validací:

GeoTrust True BusinessID EV 3 497.70Kč
Thawte SSL WebServer EV 6 627.86Kč
ENTRUST EV SSL 8 143.39Kč

Podobné produkty:

DigiCert SSL Plus 4 314.34Kč
DigiCert EV Multi-Domain SSL 10 731.11Kč
DigiCert Wildcard Plus 13 181.11Kč